tiistai 25. tammikuuta 2011

Mitä action reading on?

Action Reading on osaamisen kehittämis- ja oppimismenetelmä, jossa keskeisellä sijalla ovat kehitettävään taitoon tai osaamiseen liittyvä kirjallisus, kokemuksista oppiminen, omaan työhön liittyvä action learning ja yhteisöllinen oppiminen. Yksilöiden oppimista ja kehittymistä tuetaan pienryhmätyöskentelyn sekä henkilökohtaisen coachingin ja sparrauksen avulla. Kokemustenvaihdon ja tiedon jakamisen aktivoinnissa hyödynnetään wikityöskentelyä ja muita sosiaalisen median työkaluja.

Action reading -menetelmää kehitetään open source -periaatteella niin, että kaikkien menetelmän kehittämisestä kiinnostuneiden toivotaan osallistuvan sen kehittämiseen ja toisaalta kuka tahansa voi käyttää menetelmää omassa työssään ja omassa organisaatiossaan Creative Commons käytännön mukaisesti.

Lisätietoja Action reading menetelmästä ja kehittäjien verkostosta on Action reading wikissä, joka löytyy osoitteesta http://www.actionreading.wikispaces.com/.